• Isolerglas

  Vi levererar isolerglas från U=0.6 W/ kvm  och  samtliga isolerglas som vi monterar har 10 års garanti.
  Ett standard 2-glas fönster har u-värde på 2.9 W/kvm och uppgraderar man med en sida energiglas och argongas mellan glasen så kan man erhålla U-värde ner mot 1.1 W/kvm.
  Ett standard 3-glas fönster har u-värde på 1.8 W/kvm och uppgraderar man med en sida energiglas och argongas mellan glasen så kan man erhålla U-värde ner mot 0 .9 W/kvm.

  Väljar man 2 sidor energiglas så kan man erhålla  ett U-värde ner mot  0.6 W/kvm.

  Är glasen exponerade av sol och man vill begränsa solvärmen kan man

  Med enkla sätt montera solskyddsglas som begränsar införslen av solenergi i lokalen.
  Vi tillhandahåller både pilkingtons och Emmabodas produkter.

  De vanligaste glasegenskaperna för isoleglas

  Ikon  2-glas standard           Ikon 2-glas energiglas

  Ikon 3-glas standard            Ikon 3-glas en sida energiglas  Ikon 3-glas två sidor energiglas.

  Ikon 2-glas med normalt solskyddsglas

  Kondens på utsidan kan uppstå vid lågt U-värde vilket innebär att glaset blir ”frostigt”

  Vilket medför att  glaset är svårt att se igenom glaset.