• Trådglas

    Trådglaset  innehåller ett tunt ståltrådsnät som håller ihop glasbitarna när glaset spricker så att tätheten och stabiliteten upprätthålls. Det finns två typer av trådglas, råglas och klart glas.

    Råglaset är billgare än klarglaset i trådglasutföarande.

    Trådglaset är även ett brandglas som klarar klass E30, dvs hindrar flammor och rökgaser att passera.
    Trådklaset är det billigaste brandglaset och förekommer vanligt på skolor och offentliga platser.