• Ljudglas

  Ljudglas

  Ljudglas är ett samlingsbegrepp över glas som dämpar extra mycket ljud.

  Den vanligaste åtgärden när man vill minska ljudnivån på insidan av ett utrymme är att

  Man monterar ett 9mm tjockt laminerat glas med en speciel ljudfolie mellan glasen.

  Detta glas dämbar i enkelglas utförande ca 38db

  I en isolerrute konstruktion kan man variera avståndet mellan glasen för erhålla optimal

  Ljuddämpning.

  Generellt gäller att ju mer avstånd mellan glasen man har destå bättre ljudisolering

  Vi har personal som studerat byggfysik som vägleder dej till rätt glasval, välkommen in

  För vidare diskussion