• Härdat glas

    Härdat glas är vanligt floatglas, som hettats upp till ca 650°C och därefter hastigt kylts ner. Genom denna process blir glaset ungefär fem gånger starkare än vanligt glas. Härdningen påverkar också glasets brottmönster. När härdat glas belastas så kraftigt att det brister, splittras det i små, ofarliga bitar, som minimerar risken för allvarliga skärsår. Härdat glas är klassat som ett  säkerhetsglas. Efter glaset passerat  ”härdugnen”  kan glaset inte bearbetas dvs kapas eller göras hål i. Ska man ha hål i glaset,  så väljs härdat glas med fördel men man gör hålen innan glaset förs in i härdugnen. Härdat glas har dessutom god värmebeständighet och klarar temperaturer upp till 275°C.

    Lagar och normer i dag kräver att säkerhetsglas används i offentliga utrymmen. Härdade glas har många olika användningsområden och syften. Exempel på situationer där härdat glas är att rekommendera helglasdörrar räckesglas utan större nivåskillnader, bastuglas, ytterglas i takglaskonstruktioner, glas med hål i och glas där stora temperaturskillnader kan förekomma tex glas i  maskiner.