• Stenskottslagning

    Har du oturen att få ett stenskott ( en liten sprickbildning i vindrutan) bör du omgående laga stenskottet för att förhindra att det spricker vidare så du måste byta hela vindrutan samt att resultaten blir bättre ju färskare stenskottet är.